VENT+ Energitjek

VENT+ Energitjek, med ekstra fokus på drift- og energioptimering, gennemføres efter en fast tjekliste, så du altid har sikkerhed for, at alle relevante dele i ventilationsanlægget er målt og gennemgået. Efter et gennemført service får du en servicerapport, der dokumenterer, hvordan anlægget kører samt forslag til evt. forbedringer vedr. drift- og energioptimering:

  • VENT+ Energitjek, hvor fokus er på drift-og energioptimering, er et supplement til VENT-Basis eftersyn.
  • VENT+ Energitjek baserer sig på de registreringer, som foretages i forbindelse med VENT-Basis, suppleret med yderligere registreringer vedr. driftstider, volumenstrøm, effektoptag og evt. varmegenvinding.
  • VENT+ Energitjek indeholder en række elementer, som skal vurderes i forhold til det konkrete ventilationsanlæg. Omfanget af hvilke emner, som skal vurderes i forbindelse med VENT+ Energitjek, baserer sig på det konkrete anlægs driftstider, volumenstrøm, effektoptag og evt. varmegenvinding.
  • I forbindelse med vurderingerne kan stilles en række forslag til forbedringer og gode råd.
  • VENT+ Energitjek er omfattet af VENT-ordningens kvalitetssikring

Download vejledningen ”VENT+ Energitjek ”