Uddannelse
Bliv certificeret VENT-tekniker

For at blive certificeret VENT-tekniker skal du først gennemgå et uddannelsesforløb bestående af en række kurser, medmindre du allerede har tilsvarende kvalifikationer.

Derefter skal du bestå en teoretisk og praktisk certifikatprøve.

 

De specifikke krav fremgår herunder:

Håndværksmæssig uddannelse

Håndværksmæssig uddannelse inden for VVS, ventilation eller tilsvarende håndværksmæssig uddannelse.

Praktisk erfaring

Hvis ansøger ikke har en uddannelse som ventilationstekniker, skal ansøger have mindst to års praktisk erfaring inden for service og vedligeholdelse af ventilationsanlæg.

Kurser

Herudover skal du gennemføre VENT-ordningens kurser og bestå den afsluttende certifikatprøve.

hvac technician install ducted heat recovery ventilation system with recuperation

Sådan foregår uddannelsen

TRIN 1: KURSER

Først gennemfører du kurserne “Klimatekniske målinger og komponenter” og “Klimateknik, service og drift”. 

Kurserne afholdes både hos TECHCollege i Aalborg, Roskilde Tekniske Skole og Mercantec i Hoverdal. Du kan læse mere om kursernes indhold herunder.

Deltageren kan, under hensyn til gældende love og standarder samt almen opfattelse af termisk/atmosfærisk personkomfort, foretage korrekt komponentvalg til opbygning af klima- og ventilationstekniske anlæg. Deltageren kan i overensstemmelse med anerkendte normer og standarder udføre relevante målinger og rapporteringer vedrørende volumenstrømme, lækager og driftstilstande på klima- og ventilationstekniske anlæg.

Deltageren kan selvstændigt foretage driftstilstandsbestemmelse, udføre service, etablere optimale driftsforhold og foretage afcheckning på klima- og ventilationstekniske anlæg samt opstille vedligeholdelsesskema med arbejdsbeskrivelser for et aktuelt anlæg.

Montører, som har gennemført erhvervsuddannelsen Klima- og Miljøtekniker, VVS- og Ventilationsmontør eller Ventilationstekniker, kan deltage direkte i kurset “45000, VENT-ordning opkvalificering” og derefter aflægge certifikatprøven.

TRIN 2: CERTIFIKATPRØVE

Efter at have gennemført kurserne aflægges certifikatprøven. Den afholdes i sammenhæng med kurset “VENT-ordning, opkvalificering” og består af en teoretisk og en praktisk del.

Deltageren kan foretage kvalificeret vurdering, registrering og afcheckning af områderne indeklima, automatik, vandkredse, volumenstrømme, indreguleringstilstand og energiforbrug på alle typer klima- og ventilationstekniske anlæg og på baggrund heraf stille forslag til energioptimering. Deltageren kan efterfølgende deltage på den af FAV (Foreningen af Autoriserede Ventilationsfirmaer) og Teknologisk Institut tilrettelagte uddannelse til VENT-ordning med henblik på opnåelse af certifikat.

Prøven faktureres af VENT-sekretariatet og koster 4.000,- kr. eksl. moms (- 25% rabat for medlemmer) pr. kursist. Ved afbud senere end 10 dage før kurset afholdes, skal kursusafgiften alligevel betales til VENT-sekretariatet, da vi med så kort varsel ikke har mulighed for at afsætte pladsen til anden side.

Om certifikatprøven

Prøven består både af en teoretisk og en praktisk del af henholdvis 1,5 og 3 timers varighed. Begge dele indgår i den samlede vurdering, som bedømmes med bestået/ikke bestået.

  • Den teoretiske del er et multiple choice-spørgeskema bestående af spørgsmål af varierende sværhedsgrad, hvor svarene i flere tilfælde skal beregnes ved hjælp af lommeregner.
  • Den praktiske del er en selvstændig gennemgang af et ventilationsanlæg (service, diverse målinger og få beregninger).

ØVRIGE KURSER FOR VENT-TEKNIKERE

Vi anbefaler, at du som VENT-tekniker løbende vedligeholder og supplerer din uddannelse med relevante ventilationskurser.

Eksempelvis anbefales følgende kurser:

Deltageren kan udføre montage/demontage af elmotor, såvel mekanisk som elektrisk samt foretage indstilling af motorbeskyttelsesudstyr og softstart. Vandkredsopbygninger – shuntregulering, vandstrømregulering, dobbelt shunt. Deltagerne kan udføre arbejde ved og i tavleanlæg under spænding (LAUS) i henhold til gældende sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med arbejdet med service og drift på klimaanlæg.

Deltageren kan selvstændigt foretage metodevalg samt planlægge og gennemføre indregulering af ventilations- og klimatekniske anlæg.

Deltageren kan foretage relevante målinger for vurdering af termisk, atmosfærisk & akustisk indeklima i henhold til gældende standarder. Deltageren kan måle det af ventilationsanlæg frembragte lydniveau. Deltageren har kendskab til de faktorer, der påvirker indeklimaet. Deltageren kan udføre relevant rapportering og dokumentation i forhold til de foretagne målinger.