Klimatekniske målinger og komponenter

Læs mere

Klimateknik, service og drift

Læs mere

VENT-ordning, opkvalificering

Læs mere

VENT-Basis

For at blive certificeret VENT-tekniker skal du først gennemgå et uddannelsesforløb bestående af en række kurser, medmindre du allerede har tilsvarende kvalifikationer. Derefter skal du bestå en teoretisk og praktisk certifikatprøve. De specifikke krav fremgår herunder.

Krav til uddannelse og kvalifikationer

 • Håndværksmæssig uddannelse inden for VVS, ventilation eller tilsvarende håndværksmæssig uddannelse
 • Hvis ansøger ikke har en uddannelse som ventilationsservicemontør, skal ansøger have mindst 2 års praktisk erfaring inden for service og vedligeholdelse af ventilationsanlæg
 • Herudover skal følgende kurser eller tilsvarende gennemføres:
  (44988) Klimatekniske målinger og komponenter
  (44990) Klimateknik, service og drift

  Herefter:

  (45000) VENT-ordning opkvalificering

Montører som har gennemført erhvervsuddannelsen Klima- og Miljøtekniker, VVS- og ventilationsmontør eller Ventilationstekniker kan deltage direkte i 45000 VENT-ordning opkvalificering og derefter gå op til VENT-prøven. Se oversigten over kurser til venstre og læs mere om indhold og pris for det enkelte kursus.

Certifikatprøven
Certifikatprøven afholdes i sammenhæng med kurset VENT-ordning opkvalificering og består af en
teoretisk og en praktisk del, som hver har en varighed af 3 timer.

Den teoretiske prøve er et multiple choice-spørgeskema bestående af 45 spørgsmål af varierende
sværhedsgrad, hvor svarene i flere tilfælde skal beregnes vha. lommeregner.
Den praktiske prøve er en selvstændig gennemgang af et ventilationsanlæg (service, diverse målinger
og få beregninger). Begge prøver indgår i den samlede vurdering (bestået/ikke bestået).

Prøven faktureres af VENT-sekretariatet og koster 4.000,- kr. eksl. moms (- 25% rabat for medlemmer)
pr. kursist. Ved afbud senere end 10 dage før kurset afholdes, skal kursusafgiften alligevel betales
til VENT-sekretariatet, da vi med så kort varsel ikke har mulighed for at afsætte pladsen til anden side.

Tidligere krav til uddannelse og kvalifikationer

 • Håndværksmæssig uddannelse inden for VVS, ventilation eller tilsvarende håndværksmæssig uddannelse
 • Alternativt: Hvis ansøger ikke har en uddannelse som ventilationsservicemontør, skal ansøger have mindst 2 års praktisk erfaring inden for service og vedligeholdelse af ventilationsanlæg
Back to Top