Kunde
Få et certificeret eftersyn af dit ventilationsanlæg

Du kan sikre dig et velfungerende ventilationsanlæg med et kvalitetssikret eftersyn udført af et certificeret firma, som er godkendt af VENT-ordningen.

teknologisk intitut, technological Institute, denmark, Taastrup, energy, ventilation, air circulation, climate test

Hvorfor skal jeg få udført eftersyn af et VENT-firma?

Specialiserede teknikere

VENT-firmaernes teknikere er specialister med høj faglig viden
erhvervet gennem efteruddannelse og med bestået
VENT-eksamen.

Faste procedurer og efterfølgende servicerapport

Alle eftersyn foretages efter en ensartet og systematisk metode. Efterfølgende får du en servicerapport, der dokumenterer, hvordan dit ventilationsanlæg kører.

Kvalitetssikring af tredjepart

Et VENT-firma skal opfylde særlige kvalitetskrav og bliver kvalitetssikret og kontrolleret løbende. Interne procedurer tjekkes, og servicerapporter tjekkes for systematiske fejl og lignende.

“Certificerede VENT-firmaer har særlige kompetencer inden for ventilationsservice, hvilket er din garanti for at sikre et godt indeklima og lavt energiforbrug”.

Din sikkerhed for kvalitet 

Et firmas medlemskab hos VENT-ordningen er din garanti for ventilationsservice af høj kvalitet. Medlemsfirmaerne har særlige kompetencer. 


Et VENT-firma skal opfylde særlige kvalitetskrav og bliver løbende kvalitetsikret med tredjepartskontrol.

Krav til uddannelse og kvalifikationer

VENT-firmaernes teknikere er specialister med høj faglig viden erhvervet gennem efteruddannelse og med bestået VENT-eksamen. 

Udførelse af VENT-Basis og VENT+ Energitjek

Vi anbefaler altid, at service på ventilationsanlæg udføres i henhold til ordningens retningslinjer. VENT-Basis og VENT+ Energitjek (fokus på drift og energioptimering) gennemføres efter en fast tjekliste, så der altid er sikkerhed for, at alle relevante dele i ventilationsanlægget er målt og gennemgået.

Hvis det ikke er muligt at stille dette krav, har VENT-ordningen udarbejdet nedenstående udbudsparadigme, som er en vejledning, der kan anvendes i forbindelse med at stille krav til ventilationsservice.

Udbudsparadigme: Sådan stiller du krav til ventilationsservice

Det kan være svært at vurdere, hvad et serviceeftersyn skal indeholde. Derfor har VENT-ordningen udarbejdet en vejledning til, hvordan man som bygningsejer eller -rådgiver kan stille krav til virksomheder og serviceteknikeres kompetencer i forbindelse med service af ventilationsanlæg.


VENT-teknikere, som er uddannet gennem ordningen, udfører alle service på baggrund af kravene i vejledningen.


Læs udbudsparadigmet her.

Læs mere om VENT-ordningen her eller find et VENT-firma nær dig og bestil et certificeret eftersyn: