Sådan stiller du krav til ventilationsservice

VENT-ordningen har udarbejdet en vejledning til, hvordan man som bygningsejer eller rådgiver kan stille krav til virksomheder og serviceteknikeres kompetencer samt servicepunkter i forbindelse med service på ventilationsanlæg. Vejledningen er enkel og kan bruges i forbindelse med udbud af ventilationsservice.

Når du skal have udført service, anbefaler vi til hver en tid at vælge VENT-Basis og dermed at gøre brug af VENT-ordningens medlemmer. På den måde er der sikkerhed for omfanget og indholdet af servicen. I de tilfælde hvor det ikke er en mulighed at stille krav om VENT-medlemskab, kan vejledningen bruges for at sikre et niveau af service, der svarer til VENT-Basis.

Du kan downloade vejledningen her:

Download

Indholdet finder du også herunder. Du kan ganske enkelt kopiere teksten ind i dit udbud – enten her fra siden eller fra dette Word-dokument.

Indhold
A: Serviceeftersyn og energitjek af ventilationsanlæg
B: Krav til eftersynsfirma
C: Eftersynsfirmaet skal udføre egenkontrol
D: Uddannelse af service-teknikerne
E: Verifikation af måleinstrumenter
F: Indhold af serviceeftersyn-rapport

 

Der stilles følgende krav til serviceeftersyn af ventilationsanlæg:

 • Serviceeftersyn skal som minimum udføres en gang pr. 12. måned.
 • Eftersynsfirmaet skal udfylde en servicerapport bestående af standardskemaer, som indeholder de definerede standard tjekpunkter. (se afsnit F)
 • Standardskemaerne skal indeholde certifikat nummer på den udførende service-tekniker, og det servicerede anlæg skal mærkes således at der er sporbarhed mellem anlæg og servicerapport.
 • Eventuelle fejl og mangler noteres i servicerapporten.
 • Omfang af kontrollen er afgrænset til komponenter, som er begrænset til komponenter indenfor hovedaggregat, samt indbyggede afspærringsspjæld.
 • Eftersynet skal bestå af et basis-eftersyn som beskrevet i henhold til afsnit F
 • Det kan tilvælges, at eftersynet udvides med et energitjek, hvor der er fokus på drift- og energioptimering.
 • Energitjekket skal basere sig på de registreringer, som foretages i forbindelse med basis-eftersynet, suppleret med nogle få yderligere registreringer.
 • Energitjekket skal indeholde en række forslag til forbedringer og gode råd

 

 • Eftersynsfirmaet, som udbyder serviceeftersyn og energitjek, skal dokumentere kompetencer og erfaringer fra tilsvarende opgaver
 • Eftersynsfirmaets teknikere skal have gennemført en relevant ventilationsuddannelse, med bestået eksamen. (se afsnit D)
 • Eftersynsfirmaet skal kontrolleres løbende af 3. part, hvor interne procedurer tjekkes og servicerapporter tjekkes for systematiske fejl o.lign.

 

 • Der skal udføres egenkontrol på 3% af de udførte serviceeftersyn.
 • Egenkontrollen skal være udført senest 6 uger efter udført eftersyn
 • Egenkontrollen skal dokumentere sporbarhed mellem anlæg, servicerapport og den udførende servicetekniker
 • Alle service-teknikere skal udtages mindst en gang pr. kvartal.

 

Service-teknikerne skal have gennemgået et relevant ventilationsteknisk uddannelsesforløb. Derefter skal service-teknikerne have bestå en teoretisk og praktisk certifikatprøve.
Service-teknikerne skal have gennemført følgende AMU kurser og prøver: (eller tilsvarende)

 • Klimatekniske målinger og komponenter (Kursus nr. 44988)
 • Klimateknik, service og drift (Kursus nr. 44990)
 • Bestået en certifikatprøve (Kursus nr. 45000)

 

 • Måleinstrumenter skal være verificeret af et akkrediteret kalibreringsfirma iht. ISO17025, minimum hvert andet år.
 • Verifikationsdokumenter på alle instrumenter skal vedlægges eftersynsrapporten.

 

 • Serviceeftersyn skal gennemføres efter en fast tjekliste, så der altid er sikkerhed for, at alle aktuelle dele i er målt og gennemgået.
 • Efter et gennemført serviceeftersyn udarbejdes en servicerapport, der dokumenterer, hvordan anlægget kører, hvor nedenstående punkter indgår:

0. Generelt
• Luftmængden er målt og vurderet
• Alle tekniske data vedrørende tryk er målt og vurderet
• Fejl og mangler
• Andre fejl og mangler, som fx gør driften uøkonomisk
• Der er foretaget stop-, frost- og brandafprøvning på ventilationsaggregatet
• Desuden mærkes anlægget, så man kan se, at service er udført og hvornår der igen skal udføres service
• At eftersyn er omfattet af en certificeret kvalitetssikring

1. Kontrol og rensning af aggregat
• Spjæld
• Varmegenvinding
• Køleflade
• Varmeflade
• Ventilator/motor
• Aggregathus
• Indtag-og afkastriste

2. Kontrol og justering af spjæld
• Fysisk visuel inspektion af spjældgang (0-90 og 90-0 grader)
• Overensstemmelse mellem spjældgang og pilvisning på aggregat
• Tæthed

3. Kontrol og eventuel udskiftning af filter
• Type og størrelse
• Visuel vurdering af tæthed mellem filter og ramme
• Differenstryk målere

4. Kontrol af varmegenvinding
• Afløbsforhold
• Tilstand af remme og rotationsretning
• Måling af frostsikringstemperatur
• Kontrol af by-pass spjæld/blandespjæld

5. Kontrol af køle- og varmeflade
• Kontrol af evt. beskadigede lameller
• Kontrol af afløbsforhold

6. Kontrol af ventilatorer og motorer
• Slid på evt. remtræk
• Evt. udskiftning af kileremme
• Tilstand på svingningsdæmpere
• Tilstand af evt. fleksible forbindelser
• Tilstand for lejer
• Rotationsretningen

7. Funktionsafprøvning af start og stop
• Spjæld lukker
• Cirkulationspumpe til køle- og varmeflade lukker

8. Funktionsafprøvning af frost-automatik
• Ventilator stopper
• Spjæld lukker
• Ventil til varmeflade åbner
• Cirkulationspumpe starter

9. Funktionsafprøvning af brand-termostat
• Ventilator stopper
• Spjæld lukker

10. Kontrol af regulering
• Visuel kontrol af driftstider/ur
• Umiddelbare visuelle observationer
• Registrering af driftstider